Pravne informacije

Molimo vas da pročitate uslovi korištenja internet stranice www.vitapur.ba te poslovanja internet trgovine www.vitapur.ba. Ti vas uslovi obavezuju od trenutka ulaska na naš portal te vrijede za sve dijelove portala. Korištenjem našeg portala se slažete da ste upoznati sa svim uslovima i da na njih pristajete. Pridržavamo pravo promjene uslova ažuriranjem informacija.

Dopuštamo mogućnost nepravilnosti podataka, slikovnog, zvučnog i tekstualnog materijala u internet trgovini. Obavezujemo se da će se poslovanje internet trgovine vršiti u skladu sa važećim zakonodavstvom. Objavljene fotografije su simbolične.

Komunikacija izvršena u elektronskom obliku važi kao pismena, odnosno kao ugovor.

Internet trgovina djeluje na području Bosne i Hercegovine, ukoliko nije drugačije dogovoreno s kupcem. Trgovina je otvorena 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Moguća su određena ograničenja u pristupanju zbog tehničkih i drugih razloga.

Kupovina i proslijeđivanje ličnih podataka dozvoljeni su samo pravno i poslovno sposobnim osobama starijim od 15 godina, a ostale osobe moraju imati zakonski važeću saglasnost roditelja ili staratelja.

Mogući se sporovi rješavaju sporazumno, a u suprotnom slučaju sporove će riješavati nadležni sud u Sarajevu.

Sadržaji objavljeni na ovoj adresi vlasništvo su firme Vitapur d.o.o. te se mogu koristiti samo u lične i nekomercijalne svrhe. Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima firma Vitapur d.o.o. nositelj je materijalnih autorskih prava na sadržaj (tekstovi, slike i drugo) koji je objavljen na internet stranicami www.vitapur.ba. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, objavljivanje, prenošenje ili bilo kakva druga distribucija bilo kojih podataka koji su dio internet stranice www.vitapur.ba , osim u slučaju pismenog odobrenja od strane firme Vitapur d.o.o.