Kontakti

VITAPUR d.o.o.
Grbavička 4
71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 97 59 98
Elektronska adresa: [email protected]

Transakcijski račun br. : 3387202206444453 UniCredit banka
ID: 4201950700009
PDV: 201950700009

Poduzeće je upisano u sudski regitar općinskog suda u Sarajevu MBS 65-01-0111-14
Poduzeće je vezano za PDV. Cijene su u KM i sadrže PDV.