Garancija

GARANCIJA ZA VITAPUR-HITEX MADRACE SA DŽEPIČASTIM OPRUGAMA
Dobavljač/ovlašteni serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice,
za jezgru madraca sa džepičastim oprugama robne marke Vitapur-Hitex garantuje dvogodišnju garanciju i jednogodišnju garanciju za
navlaku Vitapur-Hitex. Podnica Vitapur-Hitex ima dvogodišnju garanciju.
VAŽNO! Podnica i madrac prilagođeni su jedni drugima. Proizvođač je izvršio postupke ispitivanja madraca i odgovarajuće podnice,
tako da garancija vrijedi samo pod uslovom da se koristi odgovarajuća podnica. Za madrace sa džepičastim oprugama pogodna je
ravna ili tvrda podnica, odnosno ravna podloga ili Airflex letvice, robne marke Hitex.
1. AD Vita d.o.o. garantuje za kvalitet i besprijekornost proizvoda u garantnom roku, koji stupa na snagu isporukom robe potrošaču.
Ako slijedite uputstva i uzeli u obzir sva upozorenja, dobavljač garantuje da će proizvod služiti svojoj namjeni.
2. Proizvođač garantuje da će eventualne nedostatke i greške na proizvodu otkloniti o svom trošku u garantnom roku.
3. U slučaju fabričke greške na madracu, popravićemo ili zamijeniti madrac. Rok za otklanjanje nedostataka tokom garantnog roka je
45 dana od dana prijema reklamacije.
4. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robi.
5. Reklamacija se uvijek mora podnositi u pisanom obliku. Prilikom podnošenja reklamacije, kupac mora dostaviti original računa i
garancijskog lista, koju je izdao prodavač. Na zahtjev prodavača, kupac je takođe dužan dostaviti fotografije madraca i podnice,
fotografisane iz više uglova.
6. Zahtjev za 100% garancijom kupac može zatražiti sa računom prodavača koji mu je prodao proizvod.
7. Garancija je važeća na teritoriju Bosne I Hercegovine.
Od datuma kupovine, važi 100% garancijska vrijednost na sve jezgre madraca Vitapur-Hitex. Popravkom ili zamjenom uklonit će se
sve štete nastale kao posljedica greške na materijalu.
Garancija ne važi:
• u slučaju greške uslijed nepravilnog rukovanja proizvodom (sila, preopterećenje, promjene uzrokovane od strane kupca),
• nedostaci uslijed prirodnog habanja,
• u slučaju mrlja od plijesni,
• u slučaju da madrac nije korišten na odgovarajućoj podnici,
• ako kupac ne dostavi orginal račun i pripadajući garancijski list,
• u slučaju oštećenja, proizvod mora biti zaštićen od oštećenja i prljavštine. Ako proizvod nije zaštićen, proizvođač može odbiti
zahtjev za zamjenu ili popravak.
Upozorenja:
1. Normalnom upotrebom madraca, materijali unutar madraca ostaće nepromijenjeni. Kao rezultat podešavanja madraca, debljina i
čvrstoća mogu se smanjiti i do 10% tokom normalne upotrebe, što se ne smatra fabričkom greškom. Takvo smanjenje debljine ili
čvrstoće proizvođač ne garantuje ovom izjavom o garanciji.
2. Zbog elastičnosti materijala, tolerancija dimenzija madraca je +/-2%. Madrac unutar ove tolerancije ne smatra se kao madrac sa
greškom. Takva odstupanja mogu se javiti čak i nakon duže upotrebe. U tim slučajevima prodavač ne preuzima garanciju uz ovu
izjavu o garanciji.
3. Kod navlaka madraca dolazi do vidljivih promjena, što je normalna posljedica upotrebe proizvoda i ne utječe na funkcionalnost
proizvoda.
4. U slučaju reklamacije, prodavač zadržava pravo na stručni pregled madraca, gdje se utvrđuje stanje i uzrok greške.
5. Nedostaci poput oštećenja šavova, bilo kakvih mrlja i drugih mrlja koje ne utječu na funkcionalnost madraca, moraju biti pismeno
poslane u obliku žalbe u roku od 30 dana od datuma preuzimanja madraca.
Pravila za upotrebu i održavanje proizvoda:
1. Madrac Vitapur-Hitex je vakuumski upakovan radi lakšeg transporta i higijenskih razloga. Prilikom otvaranja nemojte koristiti oštre
predmete kako ne biste oštetili tekstil.
2. Madrac Vitapur-Hitex dobiva svoj pravi oblik u roku od 4 sata od uklanjanja ambalaže, ali je potrebno pričekati najmanje 12 sati prije
nego što ga možete u potpunosti opteretiti. Kada izvadite madrac iz ambalaže, nemojte ga ponovo umotati ili savijati.
3. Paket morate otvoriti u roku od 30 dana od preuzimanja madraca.
4. Proizvod je namijenjen upotrebi u zatvorenim prostorima sa normalnim klimatskim uslovima relativne vlažnosti između 40% i 60%.
Preporučujemo, da redovno provjetravate prostor u kojoj je madrac i da ga izložite svježem zraku, ali nikada na direktnoj sunčevoj
svjetlosti. Pri prozračivanju proizvod mora biti bez posteljine. Na taj način izbjegavamo zadržavanje vlage u madracu, što će
spriječiti razvoj plijesni.
5. Preporučuje se okretanje madraca periodično (smjer glava-noge). Takođe se preporučuje postavljanje madraca uspravno tako da
se struktura i punjenje optimalno stabiliziraju.
6. Ne preporučuje se klofanje ili usisavanje madraca dubinskim ili parnim usisivačima.
7. Proizvod nije pogodan za vlažne prostore. Takođe izbjegavajte tečnost i vlagu na madracu.
8. Ne preporučuje se mokro čišćenje ili peglanje tkanine.
9. Za optimalnu zaštitu madraca preporučujemo da ga zaštitite zaštitnim navlakama Vitapur-Hitex koje se peru.
Za usluge koje se tiču garancije obratite se na: Vitapur d.o.o., Grbavička 4, 71000 Sarajevo, BiH;
www.vitapur.ba; E-mail: [email protected]

GARANCIJA ZA PJENASTE I LATEX MADRACE VITAPUR - HITEX
Dobavljač/ovlašteni serviser AD Vita do.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, za pjenasta i lateks jezgra madraca robne marke
Vitapur-Hitex daje dvogodišnju garanciju i jednogodišnju garanciju za navlaku Vitapur-Hitex
.
Odgovarajuća podnica utječe na duži životni vijek jezgre madraca, pa vam u slučaju korištenja odgovarajuće podnice, dajemo
dodatnih 8 godina garancije na jezgru madraca (10 godina produžene garancije*). Odgovarajuća podnica mora imati najmanje 24
fleksibilne letvice (u dužini od 200 cm).
Nakon završetka dvogodišnje garancije na Hitex madrace, garancija prestaje odgovarajućom upotrebom podnice i osmogodišnje
jamstvo stupa na snagu.
U okviru osmogodišnje garancije, garantni rok se s godinama smanjuje, i to:
• Nakon 3 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 80% vrijednosti proizvoda,
• Nakon 4 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 70 % vrijednosti proizvoda,
• Nakon 5 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 60 % vrijednosti proizvoda,
• Nakon 6 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 50 % vrijednosti proizvoda,
• Nakon 7 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 40 % vrijednosti proizvoda,
• Nakon 8 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 30 % vrijednosti proizvoda,
• Nakon 9 godine od kupovine, priznaje se garancija u visini od 20 % vrijednosti proizvoda,
• u 10 godini od kupovine, priznaje se garancija u visini od 10% od vrijednosti proizvoda.
Kupcu se naplaćuju troškovi između ukupnog i priznatog. To znači, da troškovi nakon 3 godine iznose 20% vrijednosti i tako sve do
10. godine kada troškovi iznose 90% vrijednosti proizvoda.
Uslovi za dobijanje produžene garancije:
- Istovremena kupovina madraca Vitapur-Hitex i podnice Hitex
- Kupovina Hitex podnice sa letvicama ili bilo koje druge podnice sa letvicama sa najmanje 24 izbočene fleksibilne letvice dužine 200
cm, u roku od najviše 3 godine prije kupovine madraca Hitex. Kod reklamacije, kupac to dokazuje sa računom.
VAŽNO! Odgovarajuća podnica Hitex i madrac Vitapur-Hitex prilagođeni su jedni drugima. Proizvođač je izvršio postupke ispitivanja
madraca i odgovarajuće podnice, čime je potvrđen znatno duži radni vijek madraca, pa se produžena garancija odnosi samo na uslov
korištenja odgovarajuće podnice. Iz higijenskih razloga i kako bismo osigurali optimalan kvalitet odmora, preporučujemo promjenu
madraca svakih 7 godina.
1. Proizvođač garantira kvalitetu i besprijekornost proizvoda u produženom jamstvenom roku. Ako slijedite uputstva i slijedite sva
upozorenja, proizvođač takođe garantuje da će proizvod služiti svojoj namjeni.
2. Proizvođač garantuje, da će eventualne nedostatke i greške na proizvodu otkloniti o svom trošku u garantnom roku.
3. U slučaju fabričke greške na madracu, popravićemo ili zamijeniti madrac. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, je 45
dana od dana prijema reklamacije.
4. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robi.
5. Garancija važi od dana isporuke dalje.
6. Reklamacije se uvijek moraju podnositi u pisanom obliku. Prilikom podnošenja reklamacije, kupac mora dostaviti original račun
i garancijski list kojeg je izdao prodavač. Na zahtev prodavača, kupac je takođe dužan dostaviti fotografije madraca i podnice,
fotografisane iz više uglova.
7. Zahtjev za 100% garancijom kupac može zatražiti sa računom prodavača koji mu je prodao proizvod. Garancija se takođe može
zatražiti od proizvođača madraca, što je navedeno na garancijskom listu, odnosno na računu prodavača i garantnom listu koji je
ispunio i potvrdio prodavač. Od datuma kupovine, važi 100% garancija na sve pjenaste jezgre madraca Vitapur-Hitex. Popravkom ili
zamjenom uklonit će se sve štete nastale kao posljedica greške u materijalu.
8. Garancija je važeća na teritoriju Bosne I Hercegovine.
Garancija ne važi:
• u slučaju greške uslijed nepravilnog rukovanja proizvodom (sila, preopterećenje, ili promjene uzrokovane od strane kupca),
• nedostaci uslijed prirodnog habanja,
• u slučaju mrlja od plijesni,
• u slučaju da madrac nije korišten na odgovarajućoj podnici,
• ako kupac ne dostavi račun i pripadajući garancijski list,
• u slučaju oštećenja, proizvod mora biti zaštićen od oštećenja i prljavštine. Ako proizvod nije zaštićen, proizvođač može odbiti
zahtjev za zamjenu ili popravak,
• u slučaju promjene boje jezgre madraca, što je karakteristika materijala, koji s godinama postaje žut..
Upozorenja:
1. Uz odgovarajuću upotrebu madraca, materijali unutar madraca ostaće nepromijenjeni. Kao rezultat podešavanja madraca, debljina
i čvrstoća mogu se smanjiti i do 10% tokom normalne upotrebe, što se ne smatra fabričkom greškom. Takvo smanjenje debljine ili
čvrstoće proizvođač ne garantuje ovom izjavom o garanciji.
2. Zbog elastičnosti materijala, tolerancija dimenzija madraca je +/-2%. Madrac unutar ove tolerancije ne smatra se kao madrac sa
greškom. Takva odstupanja mogu se javiti čak i nakon duže upotrebe. U tim slučajevima prodavač ne uvažava garanciju uz ovu
izjavu o garanciji.
3. Kod navlaka madraca dolazi do vidljivih promjena, što je normalna posljedica upotrebe proizvoda i ne utječe na funkcionalnost
proizvoda. U slučaju potpune istrošenosti navlake, moguće je naručiti novu samostalnu navlaku za madrac.
4. U slučaju reklamacije, prodavač zadržava pravo na stručni pregled madraca, gdje se utvrđuje stanje i uzrok greške.
5. Nedostaci poput oštećenja šavova, bilo kakvih mrlja i drugih mrlja koje ne utječu na funkcionalnost madraca, moraju biti pismeno
poslane u obliku žalbe u roku od 30 dana od datuma preuzimanja madraca.
Pravila za upotrebu i održavanje proizvoda - vakuumski madraci:
1. Madrac Vitapur-Hitex je vakuumski upakovan radi lakšeg transporta i maksimalne higijene. Prilikom otvaranja nemojte koristiti oštre
predmete kako ne biste oštetili tekstil.
2. Madrac Vitapur-Hitex dobiva svoj pravi oblik u roku od 4 sata od uklanjanja ambalaže, ali je potrebno pričekati najmanje 12 sati prije
nego što ga možete u potpunosti opteretiti. Kada madrac izvadite iz ambalaže, nemojte ga više umotavati ili savijati. Pjena ima svoj
karakterističan miris, pa je preporučljivo dobro prozračiti proizvod prije upotrebe. Neugodan miris potpuno nestaje nakon nekoliko
dana.
3. Paket morate otvoriti u roku od 30 dana od preuzimanja madraca.
4. Proizvod je namijenjen upotrebi u zatvorenim prostorima sa normalnim klimatskim uslovima relativne vlažnosti između 40% i 60%.
Preporučujemo, da redovno provjetravate prostor u kojoj je madrac i da ga izložite svježem zraku, ali nikada na direktnoj sunčevoj
svjetlosti. Pri prozračivanju proizvod mora biti bez posteljine. Na taj način izbjegavamo zadržavanje vlage u madracu, što će
spriječiti razvoj plijesni.
5. Preporučuje se okretanje madraca periodično (smjer glava-noge). Takođe se preporučuje postavljanje madraca uspravno tako da
se struktura i punjenje optimalno stabiliziraju.
6. Ne preporučuje se klofanje ili usisavanje madraca dubinskim ili parnim usisivačima.
7. Proizvod nije pogodan za vlažne prostore. Takođe izbjegavajte tečnost i vlagu na madracu.
8. Ne preporučuje se mokro čišćenje ili peglanje tkanine.
9. Za optimalnu zaštitu madraca preporučujemo da ga zaštitite zaštitnim navlakama Vitapur-Hitex koje se peru.
Za usluge koje se tiču garancije obratite se na: Vitapur d.o.o., Grbavička 4, 71000 Sarajevo, BiH;
www.vitapur.ba; E-mail: [email protected]