Garancija

GARANCIJA NA VITAPUR – HITEX MADRACE

 Proizvođač: AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija

Prodavac za Bosnu i Hercegovinu:  »Vitapur« d.o.o. Sarajevo

 
Prodavac za sve »Vitapur-Hitex« madrace od pjene, lateksa, hibridne madrace i madrace sa džepičastim oprugama  obezbjeđuje ukupno 10 godina garancije, i to:

 • Vitapur+ garanciju koja podrazumjeva zakonsku 2-godišnju garanciju, odnosno garanciju za proizvod za jezgra madraca i navlake kao i
 • Vitapur+++ garanciju koja podrazumjeva dodatnih 8 godina garancije za sva jezgra madraca, pod uslovom da se madrac koristio uz odgovarajuće letvice jer odgovarajuće letvice utiču na upotrebni vijek jezgre madraca

Odgovarajuće letvice za madrace od lateksa i pjene moraju imati najmanje 24 fleksibilne letvice (na dužini od 200 cm).

Odgovarajuće letvice za džepičasta i hibridna jezgra madraca su ravne HITEX letvice sa vazdušnom bazom ili druge ravne letvice sa vazdušnom bazom.

 

VITAPUR+ GARANCIJA (2-GODIŠNJA ZAKONSKA GARANCIJA ZA ISPRAVNOST SA DODATNIM POGODNOSTIMA)

U roku od 2 godine od dana isporuke, pod uslovom adekvatne upotrebe, a u slučaju fabričke greške na proizvodu kupac može:

 • zahtjevati popravku ili zamjenu madraca identičnim ili uporedivim madracom ako isti madrac više nije dostupan, ili
 • zahtjevati povrat novca (100%)

 

Uporedivi madrac je madrac iz iste linije ili madrac koji je njegova nadogradnja.

 Uslov za ostvarivanje Vitapur+ garancije je dostavljanje računa za kupovinu madraca ili relevantnog dokaza o kupovini madraca iz kojeg se vidi datum kupovine, odnosno datum primopredaje, fotografija madraca sa nedostatkom i pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak.

 

Prodavac ima pravo da pregleda madrac koji je predmet reklamacije u okviru zakonskog roka za zamjenu. Na zahtjev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi fotografije i madraca i letvica za krevet, fotografisane iz više uglova.

 

Prodavac će na reklamaciju potrošača odgovoriti u roku od 8 dana od dana njenog prijema. Rok za rješavanje reklamacije je 30 dana od prijema pismenog obavještenja kupca da roba ima nedostatak, uz koje se prilažu svi navedeni dokumenti i dokazi. U slučaju sumnje u datum isporuke, datumom isporuke smatra se datum kupovine.

 

Vitapur+ garancija ili 2-godišnja zakonska garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog pogrešne upotrebe proizvoda.

 

 

VITAPUR+++ GARANCIJA ILI PRODUŽENA KOMERCIJALNA GARANCIJA

 Vitapur+++ garancija  počinje važiti dan nakon isteka Vitapur+ garancije i važi 8 godina, što znači da je ukupan period garancije 10 godina.

 Vitapur+++ garancija u slučaju nedostatka na madracu, a pod uslovom adekvatne upotrebe, omogućava kupcu pravo na

 • zamjenu madraca sa istim madracem iz iste linije ili
 • zamjenu madraca uporedivim madracem, ako isti madrac više nije dostupan

ali se  garancija priznaje u procentima od vrijednosti novog madraca u zavisnosti od broja godina od dana kupovine madraca, koji je naznačen na računu ili drugom relevantnom dokazu o kupovini madraca, po sljedećoj matrici:

 

Napomena:

 • iznos koji se pokriva garancijom tj. učešće prodavca se uvijek računa na fakturisanu cijenu sa fiskalnog računa madraca koji je predmet reklamacije
 • kupac može reklamirani madrac zamjeniti za madrac istog, višeg ili nižeg cjenovnog razreda
 • ako je iznos učešća prodavca u finansiranju kupovine zamjenskog madraca viši od izabranog madraca za zamjenu, kupac nema pravo na povrat razlike u novcu.

Uslov za ostvarivanje Vitapur+++ garancije je dostavljanje računa za kupovinu madraca ili drugog relevantnog dokaza o kupovini madraca iz kojeg se vidi datum kupovine, odnosno datum primopredaje, fotografija madraca sa nedostatkom i pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak.

 Prodavac ima pravo da pregleda madrac koji je predmet garancije u okviru zakonskog roka za rješavanje reklamacije. Na zahtjev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi i fotografije madraca i letvica (postolja) za krevet, fotografisane iz više uglova.

 Rok za zamjenu je 60 dana od dana rješenja reklamacije u pozitivnom smislu, odnosno odobrenja prava na Vitapur +++ garanciju.

 

 VITAPUR+ I VITAPUR+++ GARANCIJA (KOMERCIJALNA GARANCIJA) NE VAŽE

 • u slučaju kvara ili oštećenja zbog nepravilnog rukovanja, odnosno korištenja proizvoda: sila, preopterećenje ili promjene koje je prouzrokovao kupac,
 • u slučaju manjeg defekta koji je rezultat prirodnog habanja,
 • u slučaju mrlja zbog buđi,
 • u slučaju da dušek nije korišten na odgovarajućoj podlozi,
 • ako kupac ne dostavi kopiju računa ili drugi relevantan dokaz iz kojeg proizlazi datum kupovine ili isporuke madraca,
 • u slučaju da jezgro madraca promjeni boju (požuti), što je karakteristika materijala jer sa godinama dobija žutu boju

U slučaju kada dolazi do realizacije reklamacije koja podrazumjeva povrat reklamiranog madraca, kupac madrac mora zaštiti od oštećenja i prljavštine. Ako madrac nije zaštićen, prodavac može odbiti zahtjev za zamenu ili popravku.

 

VAŽNE NAPOMENE:

Proizvođač je sproveo postupke ispitivanja madraca i odgovarajućih letvica, što je potvrdilo znatno duži vijek trajanja madraca pa produžena komercijalna Vitapur+++ garancija važi samo pod uslovom korišctenja odgovarajućih letvica.

 1. Proizvođač i prodavac garantuju kvalitet i besprijekornost proizvoda tokom roka odgovornosti po osnovu zakonske garancije i produžene garancije. Ako poštujete  uputstva i pratite upozorenja garantujemo da će proizvod služiti svojoj svrsi.
 2. Produžena garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke proizvoda.
 3. Proizvođač i prodavac garantuju da će u gore navednim rokovima i uslovima otkloniti sve nedostatke na proizvodu o svom trošku pod uslovom adekvante upotrebe.
 4. U slučaju fabričkog oštećenja madraca, mi ćemo popraviti ili zamjeniti madrac. Rok za ispravku grešaka je 30 dana od dana prijema reklamacije.
 5. Odgovornost za ispravnost kao i produženu garanciju (zajedno »garancija«) važe od dana isporuke tj. primopredaje koja se dokazuje kopijom  računa ili drugim relevantnim dokazom
 6. Reklamacije se podnose  u pisanoj formi putem pošte na adresu Vitapur d.o.o. Sarajevo, Grbavička br. 4, Novo Sarajevo ili e-mail adresu info@vitapur.ba. Prilikom reklamiranja, kupac je dužan da dostavi fotokopiju ili original računa ili drugi relevantan tj. odgovarajući dokaz, kojim se dokazuje datum kupovine odnosno primopredaje ili isporuka madraca, pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak. Dodatno, na zahtjev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi i fotografije madraca i letvica za krevet, fotografisane iz više uglova. Prodavac ima pravo da pregleda madrac koji je predmet reklamacije u roku za rješavanje reklamacije.
 7. Garancija (Vitapur+, Vitapur+++ garancija) važi isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

UPOZORENJA

Iz higijenskih razloga i u cilju obezbjeđivanja optimalnog kvaliteta spavanja, preporučujemo zamjenu madraca svakih 7 godina. Naime, tokom tih 7 godina u snu čovjek u prosjeku izgubi 800 litara znoja i oko 3,8 kg mrtvih ćelija. Sve to završi u madracu tokom tih  godina.

 

Uz pravilnu upotrebu madraca, materijali unutar madraca će ostati nepromjenjeni. Ali, kao rezultat korištenja madraca, debljina i čvrstoća se mogu smanjiti za do 10% pri normalnoj upotrebi, što se ne smatra fabričkim nedostatkom. Proizvođač se svojom garantnom politikom ograđuje od navedene promjene, odnosno Vitapur+ i Vitapur+++ garancije ne važe.

 

Zbog elastičnosti materijala, dimenzije madraca imaju toleranciju od +/- 2%. Madrac unutar ove tolerancije ne smatra se neispravnim madracem. Takva odstupanja mogu nastati i nakon dužeg perioda upotrebe. Proizvođač se svojom garantnom politikom ograđuje od navedene promjene, odnosno Vitapur+ i Vitapur+++ garancije ne važe.

 

Prilikom upotrebe madraca od pjene, lateksa i hibridnih madraca vidljive su promjene na tkanini (navlaci), što je normalna posljedica upotrebe proizvoda i ne utiče na funkcionalnost proizvoda. U slučaju potpune istrošenosti navlake u roku garancije, moguće je naručiti novu samostalnu navlaku. Nakon isteka garancije (Vitapur+ i Vitapur +++) može se naručiti uz naknadu.

U slučaju reklamacije, prodavac zadržava pravo na stručni pregled madraca i letvica, kako bi se utvrdilo stanje i uzrok predmeta reklamacije.

O nedostacima kao što su nedostaci šavova, eventualne mrlje i druge mrlje koje ne utiču na funkcionalnost madraca kupac mora pismeno obavjestiti prodavca u roku od 30 dana od dana preuzimanja madraca.

PRAVILA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE PROIZVODA – VAKUMIRANI MADRACI:

 1. Vitapur-Hitex madrac je upakovan u vakuum za lakši transport i maksimalnu higijenu. Ne koristite oštre predmete prilikom otvaranja da ne biste oštetili tekstil.
 2. Vitapur-Hitex madrac dobija svoj pravi oblik u roku od 4 sata nakon uklanjanja ambalaže, ali je potrebno sačekati najmanje 12 sati prije nego što ga možete potpuno opteretiti. Kada vadite madrac iz pakovanja, nemojte ga uvijati ili savijati. Pjena ima svoj karakterističan miris, pa se preporučuje da se proizvod dobro provjetri prije upotrebe. Neprijatan miris potpuno nestaje nakon nekoliko dana.
 3. Paket morate otvoriti u roku od 30 dana od prijema madraca.
 4. Proizvod je namijenjen za unutrašnju upotrebu sa normalnim klimatskim uslovima relativne vlažnosti između 40% i 60%. Preporučujemo da redovno provjetravate prostor u kome se nalazi madrac i da madrac izlažete svježem zraku, ali nikako direktnoj sunčevoj svjetlosti. Prilikom provjetravanja proizvod treba da bude bez posteljine. Na ovaj način izbjegavamo zadržavanje vlage u madracu, što će onemogućiti razvoj buđi.
 5. Preporučljivo je nekoliko puta okrenuti madrac (u pravcu „glava-noga”). Takođe se preporučuje uspravno postavljanje madraca kako bi se struktura i punjenje optimalno stabilizirali.
 6. Nije preporučljivo »tući« ili usisavati madrac dubokim ili parnim usisivačima.
 7. Madrac nije pogodan za vlažne prostorije. Takođe izbjegavajte tečnost i vlagu na madracu.
 8. Ne preporučujemo mokro čišćenje ili peglanje na tkanini.
 9. Za optimalnu zaštitu madraca preporučujemo da ga zaštitite Vitapur-Hitex zaštitnim navlakama koje se mogu prati.

 

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju preko telefona 033 975 998, od ​​ponedeljka do petka od 8 do 16 sati. Možete nam pisati i na e-mail adresu: [email protected]

Sadržajove garancije važi i primjenjuje se od 24.08.2022 za madrace kupljene od početka dana njenog važenja.