Garancija

1. Za jezgru madraca robne marke Vitapur-Hitex proizvođač daje 2-godišnju garanciju i 1-godišnju garanciju na navlaku VITAPUR-HITEX. Odgovarajuće podnice utiču na duži vijek trajanja madraca, tako da u slučaju da koristite odgovarajuće podnice pružamo dodatnih 8 godina garancije na jezgro madraca (10-godišnju produženu garanciju). Odgovarajuće podnice moraju imati najmanje 24 fleksibilne letvice (kod dužine 200 cm).
2. Za podnice Idila robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 5 godina garancije.
3. Za podnice Hitoflex i Regular lux vrijedi 5 godina garancija, za električne podnice na motor 1 godina i 5 godina na drveni dio.
4. Za svilene pokrivače robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 5 godina garancije.
5. Za ostale pokrivače iz programa robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
6. Za jastuke robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
7. Za nadmadrace robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
8. Za posteljinu robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
9. Za jezgru vodenih kreveta proizvođač pruža 10-godišnju garanciju na hidroizolaciju. Karbonski analogni grijač – 5 godišnju garanciju za grijače vodenih kreveta VITAPUR.
10. Garancija za posuđe linije 3PLY je 20 godina (osim dodataka, poklopaca i ručki).
11. Garantni rok za posude linije TERRA ROSSA je 20 godina (osim dodataka, poklopaca i ručki).
12. Garancija za ekspres lonac Thermoflow je 5 godina.
13. Garancija za posuđe linije Pour&Cook je 7 godina.
14. Proizvođač garantuje kvalitet proizvoda u garantnom roku. Ako se pridržavate upustva i slijedite sva upozorenja, proizvođač garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi.
15. Proizvođač garantuje da će tokom garantnog roka o svom trošku ispraviti eventualne nedostatke i oštećenja na proizvodu.
16. U slučaju fabričke greške popravit ćemo nedostatke ili zamijeniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema prigovora/reklamacije.
17. Ova garancija ne isključuje prava kupca koje proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na proizvodu.
18. Garancija vrijedi od dana dostave proizvoda.
19. Garancija vrijedi samo na području Bosne i Hercegovine.
20. Reklamacija se mora podnijeti u pisanom obliku. Kupac kod podnošenja prigovora/reklamacije mora priložiti fotokopiju ili original račun i garantni list izdan od strane prodavača.
21. Zahtjev za 100% garancijom kupac može zatražiti zajedno sa računom kod prodavača u trgovini gdje mu je roba izdana.

Garancija ne vrijedi:
- u slučaju greške zbog nepravilnog rukovanja proizvodom (snaga, preopterećenje, promjena uzrokovanih od strane kupca).
- ukoliko kupac ne dostavi kopiju računa i odgovarajuću potvrdu o garanciji.