Garancija

1) Za jezgru madraca robne marke Vitapur-Hitex proizvođač daje 2-godišnju garanciju i 1-godišnju garanciju na navlaku VITAPUR-HITEX. Odgovarajuća podnica utiče na duži vijek trajanja madraca, tako da u slučaju da koristite odgovarajuću podnicu, pružamo dodatnih 8 godina garancije na jezgro madraca (10-godišnju produženu garanciju). Odgovarajuće podnice moraju imati najmanje 24 fleksibilne letvice (kod dužine 200 cm).
2) Za podnicu Idila, robne marke Vitapur-Hitex, proizvođač pruža 5 godina garancije.
3) Za podnice Hitoflex i Regular lux vrijedi 5 godina garancija, za električne podnice na motor 1 godina i 5 godina na drveni dio.
4) Za svilene pokrivače robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 5 godina garancije.
5) Za ostale pokrivače iz programa robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
6) Za jastuke robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
7) Za nadmadrace robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
8) Za posteljinu robne marke Vitapur-Hitex proizvođač pruža 1 godinu garancije.
9) Za jezgru vodenih kreveta proizvođač pruža 10-godišnju garanciju na hidroizolaciju. Karbonski analogni grijač – 5 godišnju garanciju za grijače vodenih kreveta VITAPUR.
10) Garancija za posude linije 3PLY je 20 godina (osim dodataka, poklopaca i ručki).
11) Garantni rok za posude linije TERRA ROSSA je 20 godina (osim dodataka, poklopaca i ručki).
12) Garancija za ekspres lonac Thermoflow je 5 godina.
13) Garancija za posude linije Pour&Cook je 7 godina.
14) Proizvođač garantuje kvalitetu proizvoda u garantnom roku. Ako se pridržavate upustva i slijedite sva upozorenja, proizvođač garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi.
15) Proizvođač garantuje da će tokom garantnog roka o svom trošku ispraviti eventualne nedostatke i oštećenja na proizvodu.
16) U slučaju fabričke greške, popravit ćemo nedostatke ili zamijeniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema prigovora/reklamacije.
17) Ova garancija ne isključuje prava kupca, koje proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na proizvodu.
18) Garancija vrijedi od dana dostave istog.
19) Garancija vrijedi samo na području Bosne i Hercegovine.
20) Reklamacija se mora podnijeti u pisanom obliku. Kupac kod podnošenja prigovora/reklamacije, mora priložiti fotokopiju ili original račun i garantni list, izdan od strane prodavača.
21) Zahtjev za 100% garancijom kupac može zatražiti zajedno sa računom kod prodavača u trgovini gdje mu je roba izdana.

Garancija ne vrijedi:
- u slučaju greške zbog nepravilnog rukovanja proizvodom (snaga, preopterećenje, promjena uzrokovanih od strane kupca)
- ukoliko kupac ne dostavi kopiju računa i odgovarajuću potvrdu o garanciji.