Trajanje: 

  • Vitapur Giveaway (nagradnom konkurs) traje od 05.06.2024. godine do 31.07.2024. godine do 23:59 časova. 

Dobitnici 

Nagrade: 

  • 1x Opremanje spavaće sobe 

  • 1 x Opremanje kuhinje  

  • 4x LCD Televizora  

Ukupan broj nagrada: 6
 

Pravo učešća 

Pravo učešća u Giveaway-u imaju punoljetna fizička lica (iznad 18 godina starosti) sa prebivalištem u zemlji Organizatora. 

U Giveaway-u ne mogu učestvovati: zaposleni u Vitapur Group-u, druga lica koja direktno učestvuju u organizaciji Vitapur Giveaway-a, kao i čanovi njihove uže porodice (supružnik ili vanbračni partner, roditelji, djeca). 

 
Kako učestvovati? 

  1. Napiši stih – tema Vitapur  

  1. Popuni polja: ** 

Ime i prezime*
Ulica i kućni broj*
Grad*
Poštanski broj*
e-mail adresa*
broj telefona*
Stih*
 

Napomene: 

  • Svaki učesnik može učestvovati u Giveawey-u  samo jednom, odnosno svaki Učesnik može podnijeti samo jednu prijavu za učešće u toku Giveawaya (nagradnog konkursa).

Odabir potrošača koji će dobiti poklone 

Od svih Učesnika koji budu ispunjavali uslove za učešće u Giveawayu (Nagradnom konkursu),  Komisija Organizatora će izabrati 6  pobjednika, od kojih će svaki dobiti samo jednu nagradu.  

 Izvlačenje glavne 2 nagrade će se održati dana 31.7.2024. godine. Izbor će se vršiti u registrovanom sjedištu Organizatora. 

Napomena** izbor odabranih koji dobijaju nagradu TV će se vršiti na svake 2 sedmice, i to tako što će se u obzir uzeti sve prijave koje su stigle do dolje navedenih datuma :  

Za odabir glavnih nagrada će biti uzeti u obzir svi učesnici od početka Giveawaya (nagradnog konkursa) 05.06.2024 bez obzira na to da li su već osvojili TV nagradu.  

Dodjela nagrada 

Organizator će obavijestiti odabrane o ostvarenom dobitku koristeći lične podatke koje su naveli (tj. e-mail) u prijavi za učešće.  

U slučaju da odabrani ne odgovori na obavještenje Organizatora i/ili Ko-organizatora o osvajanju nagrade u roku od 7 dana od dana obavještenja i/ili ne želi da preuzme nagradu, odabrani gubi pravo na traženje i preuzimanje nagrade. ( u tom slučaju se izvlači novi pobjednik)  

**Učestvovanjem u giveawayu i davanjem ličnih podataka saglasni ste i dozvoljavate obrađivaču ličnih podataka (Vitapur d.o.o. Sarajevo, Grbavička br. 4, Sarajevo) da ih upotrijebi za namjere ovog konkursa, obavještavanje o nagradi, eventualnih poreskih obaveza i podmirivanje istih, kao i za informisanju o aktuelnim ponudama, akcijama preko e-maila, telefona ili pošte. Upoznati ste sa informacijom da možete bilo kada zahtjevati informaciju o ličnim podacima koji se obrađuju, kao i prestanak obrade vaših ličnih podataka pisanim zahtjevom kojeg šaljete poštom na adresu Vitapur d.o.o. Sarajevo, Grbavička br. 4, Sarajevo ili putem e-maila na adresu [email protected].